HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23/2021, privind aprobarea burselor școlare, a cuantumului unei burse și numărul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Baia de Criș în semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 23
Source