HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.22/2021, privind aprobarea programului anual de achiziții publice pe anul 2021

HCL 22
Source