Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.52/2020, privind aprobarea burselor școlare, a cuantumului unei burse și numărul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Baia de Criș în semestrul I al anului școlar 2020-2021

hotararea 52
Source