Hotărârea Consiliului Local Baia de Criș, nr.51/2020, privind declararea terenurilor și a construcțiilor, înscrise în CF nr.64018 Baia de Criș, CF nr.64013 Baia de Criș, CF nr.64009, CF nr.62074 Baia de Criș, CF nr.64017 Baia de Criș, ca bunuri de interes public local și introducerea definitivă în domeniul public al Comunei Baia de Criș

hotararea 51
Source