În municipiul Timişoara, persoanele fizice, juridice și fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti sunt obligate să respecte prevederile actelor normative în vigoare în ceea ce priveşte modul de gestionare a deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări.

Astfel, conform art. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2020, privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timişoara, constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:

– neefectuarea lucrărilor de salubrizare a domeniului public și a amplasamentelor organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor cât și la finalizarea acestora;

– neluarea măsurilor pentru împiedicarea producerii și răspândirii prafului în și din incinta organizării de șantier;

– neluarea măsurilor de asigurare a unei rampe de spălare sau de curățare a roților autovehiculelor/utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de șantier, pentru a preveni murdărirea căilor publice;

– depozitarea direct pe trotuar, sol sau pe carosabilul străzilor și ocuparea domeniului public cu materiale de construcție (vrac sau ambalate): mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate, fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a domeniului public. Depozitarea temporară a materialelor de construcție în vrac, se va realiza pe material de protecție, pe sol și cu acoperirea acestora împotriva spulberării/împrăștierii în atmosferă.

– amestecarea deșeurilor din construcții și demolări cu alte tipuri de deșeuri;

De asemenea, potrivit art. 7, alin. 2, 4 din actul normativ local menționat mai sus, producătorii de deşeuri sunt obligaţi să asigure sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări, stabilite prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, pe tipuri de deşeuri, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări. Deşeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje etc.) se vor colecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului economic autorizat sau valorificate la unităţile de profil. În municipiul Timișoara, colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip container sau bene tip container de diverse capacități.

Totodată, potrivit art. 9, alin. 4 beneficiarii și sau executanții au obligația de a respecta prevederile Planului de eliminare a deșeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, anexă la Avizul de principiu mediu urban și gestiune deșeuri, precum și de a respecta prevederile art. 11 din HCL nr. 189/2020, pe toată durata execuției lucrărilor investițiilor, în caz contrar, urmând a fi aplicate sancțiuni cotravenționale cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 2.000 – 2.500 lei pentru persoane juridice.

Astfel, în urma verificărilor pe teren, consilierii din cadrul Direcției de Mediu a Primăriei Municipiului Timișoara, au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.500 lei, ca urmare  a nerespectării prevederilor HCL 189/2020.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU Adrian BERE-SEMEREDI

The post Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source