Focșănenii care au restanțe la bugetul local își pot achita datoriile fără penalități

Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa persoanelor fizice și juridice că, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 148 din data de 25 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de anularea penalităților (majorărilor de întârziere) aferente obligațiilor restante la bugetul local la data de 31 martie 2020 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse, prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) debitorul depune cerere de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source