Primaria Municipiului Tulcea | EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL Superior celui existent a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mmunicipiului Tulcea si structurile fară personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului TulceaExamenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Tulcea,în data de 23 iulie 2021,ora 10ºº- proba scrisă pentru functionarii publici din cadrul Directiei Economice, Direcția Administrație Publică Locală, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Direcția de Poliție Locala și Serviciul Achiziții Publice

Source