Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRURE LOCUINTA PARTER” – intravilanul municipiului Tulcea, strada ORIZONTULUI,NR.123, carte funciară nr. 36316, număr cadastral 36316, județ TULCEA , Inițiator – GAVRILA ADRIAN -TRAIAN

Source