„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ”

 

Planul Național de Redresare și Reziliență
Pilonul VI. Politici pentru noua generație
Componenta C15: Educație
Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ,
Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare,
Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP),
Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 

Obiectivul Investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.

Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.

Obiectivul Investiției 13 este de a sprijini transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ profesional si tehnic și de a facilita învățarea online. Aceasta include investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare pentru școlile din rețeaua IPT.

Obiectivul Investiției 14 este echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Obiectivul acestei investiții este de a echipa ateliere școlare din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic, inclusiv al unităților de formare duală.

Source