Club Sportiv Municipal Roman organizează, la sediul instituției din Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 246 et.1, examen de promovare în grad profesional imediat superior a unor salariați, personal contractual, din cadrul Clubului, astfel:
1. Serviciul Competiții Sportive:
– Inspector specialitate I  inspector de specialitate IA
Examenul se organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidații trebuie să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani, în care aceștia sau aflat în activitate.
Examenul pentru postul de inspector de specialitate IA va consta într-o probă scrisă.
Punctajul minim pentru promovare este de 50 puncte.
Proba scrisă se va desfășura în data de 29.03.2024 la sediul din Roman str. Ștefan cel Mare nr. 246 et. 1, la ora 10:00.

Anunt publicat pe 14.03.2024

Source