În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C(2014) 9102 din 28.11.2014 de aprobare a programului operațional de asistență alimentară și materială de bază în vederea acordării de sprijin prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane din România, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordonanței de Urgență nr. 84/ 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD- facem cunoscut că începând cu data de 2.08.2021 se va trece la derularea Tranșei a IV-a de  distribuție a  produselor de igienă de către unităţile administrativ-teritoriale pe baza listelor iniţiale, care sunt elaborate şi asumate de către primari sau de către reprezentantul acestuia.

 Listele iniţiale se completează operativ, dacă este cazul, de către primari sau de catre reprezentantul acestuia prin introducerea persoanelor eligibile, respectiv eliminarea persoanelor neeligibile la data distribuirii;

         În cadrul POAD 2018-2020, tranșa IV fiecare beneficiar final primește un pachet conținând următoarele produse de igienă:

Produs Cantitate
Periuță de dinți 5 buc.
Pastă de dinți 300 ml
Săpun lichid 500 ml
Șampon copii 800 ml
Șampon adulți 500 ml
Detergent de rufe 2700 gr.

BENEFICIARII cărora li se distribuie gratuit produsele de igienă sunt cei care aparțin următoarelor categorii de persoane :

  • familiile și persoanele singure beneficiare de un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare – aflați în plată;
  • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- aflate în plată;

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de produse de igienă după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Distribuirea produselor de igienă se va face de LUNI până VINERI între intervalul orar 10-13 în  CLĂDIREA ,,CANTINEI SOCIALE“ BRAD, situată în Brad, Str. ALEEA PATRIEI, NR.2

Persoanele care fac parte din categoriile anterior enumerate POT BENEFICIA DE PRODUSE DE IGIENĂ PENTRU O SINGURĂ CATEGORIE căreia îi aparțin la data distribuirii ajutoarelor.

Source