PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (1)  lit.(a), alin.(3)  lit.(b) și art. 196  alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

 Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 04.04.2023, ora 12,00,  prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

            1. Proiect de hotărâre privind documentația pentru dezlipirea unui teren de 2500 mp în vederea realizării unui Centru integrat de colectare a deșeurilor, Calea Dorobanților nr. 59.

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor de rectificare suprafață, dezlipire și ulterior alipire a parcelelor aferente Complexului Sportiv Bega situat în intr. Zânelor nr.2.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele  înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

The post DISPOZIŢIA nr.  576 / 31.03.2023 privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 04.04.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source