PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 27.10.2023, ora 10,00, prin platforma online de videoconferință.
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul  înscris  pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

                  (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZ  SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI

 

 

The post DISPOZIŢIA nr. 2172 din 26.10.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ  EXTRAORDINARĂ pentru data de 27.10.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source