PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
            În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 24.10.2023, ora 16,00, prin platforma online de videoconferință.
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

      Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilelor înscrise în C.F. nr.409482 Timișoara, nr.top.26170/1, C.F. nr.414988 Timișoara, nr.top.26135, C.F. nr.452378 Timișoara, nr.top.26132, C.F. nr.415259 Timișoara, nr. top. 26154/1/1/1, C.F. nr.400672, nr.top.26236, C.F.nr.410138 Timișoara, nr.top.26240, C.F. nr.409891 Timișoara, nr.top.26111 – prevăzute în Anexă.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul  înscris  pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

                  (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZ  SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI

 

 
  Avizat juridic, CRISTIAN JENARIU      

The post DISPOZIŢIA nr. 2162 din 24.10.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 24.10.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source