DISPOZIŢIA nr. 1643 din 10.07.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 11.07.2023.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 11.07.2023, ora 10,00, prin platforma online de videoconferință.
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Construcție și dotare Centru multifuncțional pentru persoane vârstnice cu centru de zi de asistență și recuperare și unitate de îngrijire la domiciliu – Seniori activi” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – Reforme sociale, Reforma 7 – Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice, Investiția I4 aferentă acestei reforme – Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice.

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de  hotărâre privind Solicitări de finanțare din bugetul Ministerului Muncii și solidarității Sociale a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru: Căminul pentru Persoane Vârstnice “Inocențiu M. Klein”,  Centrul de Zi pentru Bătrâni din cadrul  Complex de servicii pentru persoane vârstnice „Sf. Arh. Mihail și Gavril” și  Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber – Clubul Pensionarilor.

      Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

      (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZ  SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI    

The post DISPOZIŢIA nr. 1643  din 10.07.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 11.07.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source