În conformitate cu dispozițiile art. 7, alin (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Source