Proces verbal afișare decizie instaurare zonă protecție și supraveghere ca urmare a confirmării pestei porcine într-o exploatație non profesională în comuna Vulcana Pandele

Source