În conformitate cu dispozițiile Legii nr.52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică precum și prevederile  art.9 alin. 2 din Ordonanța nr.71/2002, Primăria Orașului Negrești-Oaș, inițiază procedura de dezbatere publică pentru, “Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare, Regulamentului de organizare și funcționare, Caietului de sarcini pentru înființarea Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al ’’Infrastructurii de agrement din stațiunea turistică Luna-Șes- domeniul schiabil’’ orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare, precum și aprobarea alegerii formei de gestiune a acestuia.”

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate pot fi depuse zilnic  până  la data  de  24.09.2021 ora 10,00,  ca mesaj în format electronic pe  adresa de e-mail  [email protected] , prin poștă pe adresa instituției,  localitatea Negrești-Oaș, strada Victoriei, nr. 95-97, județul Satu Mare, cod 445200 sau la registratura Primăriei orașului NegreștiOaș.

Dezbatarea publică va avea loc în data de 24.09.2021, ora 12,00,  la Muzeul Țării Oașului.

Pentru informații suplimetare vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0261/854845.

DESCARCA DOCUMENTUL

Source