CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN”, Cod Smis: 124942 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operaţiunea C: Iluminat public.

Scopul proiectului: Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman, prin scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public şi scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, în scopul sprijinirii eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile.

Perioada de implementare a proiectului: 26.02.2018– 31.01.2023

Valoare proiect: 18.298.770,13 lei

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

Source