Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STR. SMIRODAVA NR. 28”, Cod Smis: 111476 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B: Clădiri publice. Scopul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, Str. Smirodava Nr. 28, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon.

Perioadă implementare proiect: 30 iulie 2018 – 31 octombrie 2021

Valoare proiect: 7.922.196,88 lei

Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

Source