DISPOZIŢIA nr.  696/21.04.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 21.04.2023
PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din  O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;.

  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 21.04.2023, ora 10,00, prin platforma online de videoconferință.
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul   înscris  pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

        (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI
                

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 21.04.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source