DISPOZIŢIA nr.2032  din 07.09.2022 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 08.09.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 08.09.2022, ora 12,00, prin platforma online de videoconferință. 

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

            1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/05.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L.Calderon”, str. Cornelia Sălceanu nr.11, pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

            2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților  Consiliului Local al Municipiului Timişoara  în  Comisia de evaluare a probei de interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ  preuniversitar de stat  de pe  raza  Municipiului Timişoara, sesiunea iunie-octombrie 2022.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR ,

CAIUS ȘULI

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 08.09.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source