DISPOZIȚIA NR. 840
din 21 octombrie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 27 octombrie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 octombrie 2022, ora 10,30, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 cotombrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-44, 56-59, 64-91 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 60-63 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 45, 47-50, 52-55 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(4) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 46, 51 în Anexa la dispoziție au avizul Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 octombrie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 27 octombrie 2022, ora 10,30, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 229/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 24/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 1″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 125/2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 1″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 227/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 4/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 228/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 98/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru proiectul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 456/2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15″; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 97/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Internat a Liceului cu program sportiv”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 457/2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Internat a Liceului cu program sportiv”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 99/09.04.2020 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice şi lucrări conexe pentru Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 459/16.12.2021 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice şi lucrări conexe pentru Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 200/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe la Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 17/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe la Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 101/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea performanței energetice şi lucrări conexe pentru clădirea Liceului Tehnologic G. G. Longinescu Focşani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 şi art. 3 din H.C.L. nr. 458/2021 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice şi lucrări conexe pentru clădirea Liceului Tehnologic G. G. Longinescu Focşani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 128/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, etapa a III-a”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 120/2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, etapa a III-a”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 231/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Crearea unui Centru multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 76/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Crearea unui Centru multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 100/2020 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru proiectul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Clădirea Cinematografului Balada”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 461/2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Clădirea Cinematografului Balada”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 230/2020 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reamenajarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de agrement”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 147/2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reamenajarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de agrement”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 510/2017 privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 272/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 198/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare Monument „Cimitirul Eroilor Români” din Cimitirul nordic – Municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 199/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare Monument „Basorelief Zoe și Dumitru Bengescu” din Cimitirul nordic, Municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 197/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare Monument funerar Mr. Ghe. Pastia din Cimitirul sudic – Municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Demolare PT 41 (C11), coș de fum aferent PT 41 în incinta Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Schimbare finisaj pardoseală cu covor PVC termosudant și a balustradelor din casa scărilor” la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Racordarea la rețeaua electrică a stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice în Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani pentru anul școlar 2022-2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2022; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 353,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2022 în vederea organizării Sărbătorilor de Iarnă în Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil pentru înființarea unui Centru de permanență în cadrul imobilului cu destinația de „Dispensar medical” compus din construcție și teren aferent situat în Focșani, str. Revoluției nr. 12, județul Vrancea ; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 220/2021, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire străzilor private aflat în intravilanul atras al municipiului Focșani, T. 52, P. 223, număr cadastral 56890 și T. 30, P. 153, număr cadastral 51319; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unor străzi private, reglementate prin P.U.Z. „Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare” – Focșani, extravilan, T. 15, T. 16, P. 43, P. 44 – DJ204E, număr cadastral 63119; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 64186/24.06.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ în vederea supraetajării locuințelor colective P+2E aprobate la P+3E parțial” – municipiul Focșani, str. Rarău, T. 190, P. 10352, număr cadastral 60012, pe terenul în suprafață de 395 mp.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

48. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a unor terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, adiacente „Pieței Moldova” din Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 105/2022 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

50. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 276/11.10.2021, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

51. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, str.Alexandru Vlahuță nr. 19, județul Vrancea, T.175, P.9246 înscris în CF 70630, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Ulmeteanu Marius-Octav; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

52. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 4,00 mp. situat în Focșani, str. Mărăști nr. 3, bl. 3, județul Vrancea, T. 100, P. 5383 înscris în CF 67320, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Radu Gheorghe și Radu Maria; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

53. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 74,00 mp. situat în Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu nr. 17, județul Vrancea, T. 21 înscris în CF 67720, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Dragnia Sorin și Dragnia Carmen-Gina; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

54. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, județul Vrancea, T. 188, P. 10173 înscris în CF53941, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Bouroș Mariana; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

55. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 22,00 mp. situat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 16, județul Vrancea, T. 101, P. 5406, înscris în CF 70701, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către SC COMBRAT 94SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

56. proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Cristi-Valentin Misăilă, Primarul Municipiului Focșani, să ceară înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Focșani, pentru terenul în suprafață totală de 88 mp., situat în Calea Moldovei nr. 39, Tarla 29, parcela 134/1, cu număr cadastral 70620, înscris în CF nr. 70620 UAT Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

57. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de preluare cu titlu gratuit a unor terenuri în patrimoniul Municipiului Focșani, în vederea implementării proiectului „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”, cod SMIS 126533; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

58. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

59. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

60. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 5, bloc 5, ap. 17, înscris în CF 51891-C1-U16 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51891-C1-U9 UAT Focșani către domnii Ilie Mirela-Gabriela și Ilie Gabriel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

61. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 7, bloc 7, ap. 17 înscris în CF 65497-C1-U35 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65497-C1-U1 UAT Focșani către doamna Anton Gica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

62. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 3, bloc 3, ap. 10 înscris în CF 65505-C1-U28 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65505-C1-U14 UAT Focșani către Cîrjică Marius și Cîrjică Cornelia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

63. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în tabelul de la art. 1, nr. crt. 5 și 10 din HCL nr. 277/29.09.2022 privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local nr. 131 din 28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

64. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Amenajare accese bariera Vrancei zona lotizată”, Municipiul Focșani, Județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

65. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

66. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

67. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

68. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

69. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

70. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

71. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

72. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

73. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

74. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

75. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

76. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

77. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

78. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

79. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

80. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

81. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

82. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

83. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

84. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

85. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 292/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

86. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 293/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

87. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Prelungit „Smart Club” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

88. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Prelungit „Modelit” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

89. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu program Normal „Armonia” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

90. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Centrul Educativ de Zi „Maria Ajutorul Copiilor” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

91. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Primară „Regatul Poveștilor” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 10562/30.09.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 98491/30.09.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna septembrie 2022;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source