Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 24 martie 2021, orele 16,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Source