Contract privind furnizarea de echipamente medicale – LOT nr. 2 pentru proiectul ” Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara” – Cod SMIS 121198, contract de finanțare nr. 4171/ 16.04.2019, proiect finanțat prin POR 2014 – 2020, Axa prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești”, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B „Unități de primiri urgențe”.

Articolul Contract nr. 8 din 26.01.2021 apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source