Contract nr. 44/05.05.2022 privind servicii de informare și publicitate pentru obiectivul ,, Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități , acces auto , acces pietonal , parcaje, amenajare parcelă ” cod SMIS 152020.

The post Contract nr. 44/05.05.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source