Contract nr.134 din 14.09.2023 de achiziție publică furnizare produse -„Echipamente și materiale didactice”– dotări în cadrul proiectului „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara” Cod SMIS 2014+: 124711.

The post Contract nr.134 din 14.09.2023 de achiziție publică furnizare produse -„Echipamente și materiale didactice”– dotări în cadrul proiectului „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara” Cod SMIS 2014+: 124711 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source