Primăria Miroslava organizează Consultarea Publică prin Chestionar Sociologic 2021, cercetare care urmărește îmbunătățirea continuă a prestației administrației locale și, implicit, creșterea nivelului calității vieții în comunitate.

Fiind important pentru ambii parteneri ai comunității locale – cetățeni și primărie  – acest studiu vă invită la transparență, dialog și la implicarea activă în decizia publică.

Participarea dumneavoastră este benevolă și anonimă.

CHESTIONARUL on line este disponibil AICI și se completează de către un singur membru adult al aceleiași familii, cel mai târziu până în data de 15 august 2021.

Vă mulțumim !

Source