În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, primarul comunei Pui, județul Hunedoara, a inițiat o procedură de consultare publică privind Bugetul local al comunei Pui, județul Hunedoara, pe anul 2021.

Proiectul de buget poate fi consultat:

  • pe pagina de internet a Primăriei comunei Pui, la următoarea adresă www.primaria-pui.ro/informatii publice-buget local/
  • la sediul Primăriei comunei Pui, din localitatea Pui, județul Hunedoara.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Secretarul General al comunei Pui.

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2006, persoanele interesate pot trimite sesizări, observațiile sau punctele de vedere cu privire la proiectul de buget:

  • prin e-mail la adresa
  • prin poștă la adresa
  • completând formularul electronic atașat mai jos.

Pentru informatii suplimentare vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0254-779101 fax 0254-779234 sau prin e-mail [email protected]

Primar
Victor Tiberiu STOICA


Proiectul de buget pentru anul 2021

Anexa 1. BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022 – 2024 – VENITURI

Anexa 2. BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022 – 2024

Anexa 3. LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2021

Anexa 4. NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ÎN ANUL 2021  /


Print Friendly, PDF & Email

Source