Consultare privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului de gestiune delegată cât și a regulamentului de funcționare pentru delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Mogoșoaia

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice:

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului de gestiune delegată cât și a regulamentului de funcționare pentru delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Mogoșoaia.

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului de gestiune delegată cât și a regulamentului de funcționare pentru delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Mogoșoaia, la registratura Primăriei Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele de mai jos:

– proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului de gestiune delegată cât și a regulamentului de funcționare pentru delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Mogoșoaia;

– referat de aprobare.

– raport de specialitate;

– anexe

Source