Pe data de 18 decembrie 2020, Primaria Comunei Miroslava a organizat conferinţa de lansare a proiectului „Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric” (“Enhancing the tourist attractiveness by conservation of cultural and historical heritage”),proiect selectat pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, apel pentru propuneri 2SOFT/2.1/111.

Proiectul a fost iniţiat în urma încheierii unui parteneriat între Consiliul Raional Călăraşi (Beneficiar lider) şi Primăria Comunei Miroslava (Beneficiar 1), în urma dorinţei celor doi parteneri de creştere a atractivităţii turistice a zonelor din care provin, scopul principal constituindu-l promovarea/ valorificarea patrimoniului cultural istoric a regiunilor. În ceea ce priveşte bugetul proiectului, valoarea totală a acestuia este de 94.120 euro, din care 84.708 euro eligibil, iar 9.412 euro neeligibil.

În cadrul conferinţei de lansare a proiectului a participat conducerea şi reprezentanţi ai Primăriei Comunei Miroslava, reprezentanţi şi conducerea Consiliului Raional Călăraşi, membrii Asociaţiei Ciurbeştenii din Comuna Miroslava, respectiv reprezentanţi din mediul cultural şi mass-media. Pentru asigurarea unui cadru optim din punct de vedere igienico-sanitar și în concordanță cu noile măsuri pentru prevenirea și limitarea posibilelor îmbolnăviri de COVID-19, desfășurarea evenimentului s-a realizat în mediul online, folosind platforma Google Meet.

Evenimentul de lansare a avut ca scop prezentarea obiectivului principal al proiectului şi anume, conservarea patrimoniului istoric și promovarea culturii locale prin organizarea de evenimente culturale cu participarea reprezentanților din ambele părți ale Prutului:

  • Achiziţionarea a 40 de costume populare, 19 instumente şi echipamente muzicale pentru Asociaţia Ciurbeştenii din Comuna Miroslava şi echipamente de birou;
  • Instalarea a 6 busturi din bronz, a 3 conducători și 3 scriitori comuni pe 2 alei în centrul oraşului Călăraşi;
  • Organizarea și desfășurarea unui concurs online de cântece și versuri de autori autohtoni (eveniment comun);
  • Organizarea și desfășurarea unui eveniment cultural-istoric în raionul Călărași;
  • Organizarea și desfășurarea unui eveniment cultural-istoric în comuna Miroslava;
  • Organizarea și desfășurarea unui atelier de informare și educație cu teme cultural-istorice în raionul Călărași;
  • Organizarea și desfășurarea unui atelier de informare și educație cu teme cultural-istorice în comuna Miroslava.

În cadrul evenimentului, care s-a dovedit a fi un succes, s-a încercat argumentarea implementării comune a proiectului, ce va aduce beneficii reciproce prin intermediul schimbului de experiență si asistenţă acumulată în timpul organizarii evenimentelor, ce presupun un continuu proces de cooperare. De asemenea, natura transfrontalieră va facilita crearea de parteneriate între ansambluri populare, artiști și meșteri, chiar și agenți economici a căror producție poate fi comercializată ca parte a evenimentelor comune.

Source