Concurs "Vitrine de Paște"- ediția a II-a

Start înscrieri la Concursul „Vitrine de Paște”

– ediția a II-a –

Primăria Municipiului Focșani demarează cea de-a II-a ediție a concursului public „Vitrine de Paște”, prin care lansăm provocarea agenților economici să își pavoazeze vitrinele și spațiile din incintă.

Invităm, în special, agenții economici a căror activitate are și o componentă vizuală stradală, să se înscrie în acest concurs unde premiile sunt substanțiale.

Înscrierea şi participarea la concurs nu presupun perceperea de costuri sau taxe de participare!
Participanții se pot înscrie la concurs în perioada 6- 12 aprilie 2023 chiar și cu mai multe spații pavoazate, aflate în folosință la momentul înscrierii în concurs.

Potrivit regulamentului, înscrierea la concurs a participanților se face on-line, formularul de înscriere urmând să fie însoțit de 3 fotografii color cu spațiul pavoazat, în format jpg, png, tiff sau gif, la o rezoluție minimă de 300 dpi.

Formularul de concurs este aici:

https://docs.google.com/forms/d/1wKZ4YwvLwVcprgm7y6sz_Zu6ZWZpmxlfvjh3tDsQlSQ

Votarea se face după cum urmează:
a. Etapa I – votare on-line pe Facebook – 1 like = 1vot ;
b. Etapa a II-a – jurizarea comisiei conform criteriilor stabilite prin Regulamentul Concursului.
Punctajul obținut de fiecare vitrină va reprezenta, în proporție de 75%, media aritmetică a punctajelor acordate de toți membrii juriului și 25% votul publicului.

Juriul va fi alcătuit din 5 membri, respectiv un președinte de juriu și un reprezentant al Primăriei Municipiului Focșani, desemnați prin Dispoziția Primarului Municipiului Focșani, 2 consilieri locali, desemnați prin Hotărâre de Consiliu Local și un membru desemnat din partea unor instituții artistice/culturale, solicitat de către organizatorul concursului, prin Direcția Relația Interne și Internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.

Juriul va analiza şi va puncta după următoarele criterii:
1) Relevanța pentru perioada sărbătorilor (0 – 25 puncte);
2) Impact vizual/Design atractiv (0 – 25 puncte);
3) Originalitate (0 – 25 puncte);
4) Cromatică (cel mult 3 culori) (0 – 25 puncte).

Premiile vor fi acordate astfel:
– locul I – suma de 5000 lei;
– locul II – suma de 4000 lei;
– locul III – suma de 3000 lei;
– 2 mențiuni – 1500 lei fiecare.

Câștigătorii concursului vor fi anunţați în termen de maxim 5 zile lucrătoare, după terminarea perioadei de desfășurare a concursului, printr-un anunţ public.

Vă așteptăm cu drag să participați la acest concurs!

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source