Inițierea proiectului de act normativ privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de act normativ, împreună cu documentația aferentă poate fi consultat:
• pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info – secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local,
• la sediul Primăriei municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de act normativ supuse procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 03.02.2023
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail [email protected]
 prin poștă, pe adresa Primăria municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea
 la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, de luni până joi între orele 08,00-16,00, vineri între orele 08,00-14,00.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării de întâlniri în care să se dezbată public proiectele de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 03.02.2023.

Source