Comunicat de presă

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Saschiz anunță demararea proiectului ”Reabilitare și eficientizare energetică a primăriei Saschiz, corp C1”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, runda 1, în baza contractului de finanțare nr. 5560/17.01.2023, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie reabilitarea moderată a clădirii sediului primăriei Comunei Saschiz, pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate din Comuna Saschiz, și amplasarea a 2 stații de reîncărcare masini electrice.

Valoarea totală a proiectului este 2.195.407,08 lei cu TVA, din care 1.844.879,90 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, iar 350.527,18 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 10.02.2023 – 10.02.2026. Cod proiect: C10-I3-276

Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

Source