Înfiinţarea şi dotarea unui Centru de colectare prin Aport Voluntar în oraşul Copşa Mică, jud. Sibiu (link afiş)

Obiectivul proiectului: Înfiinţarea si dotarea unui Centru de colectare prin Aport Voluntar (CAV) cu scopul de a asigura colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem “door-to-door”, în vederea creşterii ratei de colectare selectivă a deşeurilor în oraşul Copşa Mică.

Valoarea totală a proiectului: 4.558.786,52  Lei

Data începerii și finalizării proiectului: 24.02.2023 – 23.06.2024

Codul proiectului: C3I1A0122000258 pentru România modernă și reformată!”

Source