Construirea de insule ecologice digitalizate în oraşul Copşa Mică, jud. Sibiu (link afiş)

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivele aplicabile şi a tranziţiei la economia circulară în oraşul Copşa Mică.

Valoarea totală a proiectului: 1.054.756,90  Lei

Data începerii și finalizării proiectului:24.02.2023 – 31.12.2024

NRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Source