Ca în fiecare an, în această perioadă, o activitate curentă este cea de strângere a deșeurilor vegetale și facem apel la cetățeni pentru ca, împreună, să acționăm astfel încât Timișoara să fie mai curată.

Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor vegetale abandonate pe domeniul public al municipiului Timișoara se află permanent în centrul preocupărilor administrației locale.

De aceea, în următoarele zile, operatorul de servicii publice de salubrizare Brantner Servicii Ecologice va demara o actiune amplă de măturat stradal, colectare si transport al frunzelor de pe domeniul public, cu preponderență pe străzile cu depuneri consistente de frunze.

În acest context, dorim să reamintim responsabilitatea ce revine tuturor persoanelor fizice și juridice (asociaţii de proprietari/locatari, societăţi comerciale, instituţii publice şi de învăţământ) de a contribui, alături de municipalitate, la realizarea curăţeniei în oraș, așa cum se prevede în HCL 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin luarea de măsuri care să ducă la curăţarea spaţiilor verzi aferente imobilelor de locuit, aleilor, a locurilor de  parcare utilizate de locatari, a trotuarelor din fața imobilelor de locuit. Deșeurile vegetale vor fi colectate și transportate de operatorul de servicii publice de salubrizare. Pe de altă parte, neîndeplinirea obligațiilor amintite anterior atrage răspunderea contravenţională și se sancționează cu amenzi cuprinse între 500 și 2500 lei, pentru persoanele fizice și juridice.

Totodată, informăm cetătenii că se pot adresa societății Transclean SRL la numărul de telefon 0724-865.464, în vederea ridicării deșeurilor vegetale strânse și depozitate pe domeniul public.

De asemenea, atragem atenția că legislația actuală INTERZICE incendierea vegetației și a deșeurilor de orice fel în curți, pe străzi sau în orice alte locuri. Încălcarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Pentru creșterea calității vieții într-un oraș mai curat, invităm cetățenii orașului, instituțiile publice, agenții economici și celelalte persoane juridice să ia măsuri pentru întreținerea curățeniei și să nu ardă deșeuri vegetale sau menajere.

Serviciul Comunicare

The post Colectarea deșeurilor vegetale first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source