Cererile de vot prin intermediul urnei speciale trebuie să fie însoțite de copii ale oricărui act din care rezultă situația de fapt care califică alegătorul drept alegător netransportabil, astfel cum este definit la art. 1 alin. (2); din conținutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilității alegătorului de a se autodeplasa la sediul secției de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”. Nu este obligatorie prezentarea unei adeverințe medicale eliberată de către medicul de familie al alegătorului.
Cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale pot fi depuse la biroul electoral al secției de votare competent inclusiv în ziua votării.
Se recomandă ca depunerea cererilor în preziua votării la birourile electorale ale secțiilor de votare să se realizeze în intervalul orar 18.00-19.00, iar depunerea cererilor în ziua votării mai devreme de ora 14.00, pentru ca biroul electoral al secției de votare să aibă timpul necesar pentru a asigura procesarea cererilor, deplasarea echipei care însoțește urna specială, votarea și returnarea la secția de votare a respectivei echipe anterior orei 22.00.

Cererile se pot depune:

– la adresa de e-mail [email protected];

– la sediul Biroului de Circumscripție Comunală nr. 38 Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov, Șos. Ștefănești nr. 116;

– în preziua votării la birourile electorale ale secțiilor de votare în intervalul orar 18.00-19.00;

– la birourile electorale ale secțiilor de votare în ziua votării.

Vizualizare document Source