Vă aducem la cunoștință că în baza Ordinului Comun (Ord.45/ 1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/ 1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 127/ 1991 al ACA din România, 1786/TB/ 1991 al Min. Transporturilor). Ordinului nr. 562 din 23 februarie 2023 pentru modificarea și completarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 11 9/2014. a Legii apiculturii nr. 383/20 13 și aI LG. 690/1995. Consiliul JudeJea11 Ilfov, prin Serviciul JudeJea11 de Dezi11secJie și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua tratamente avio pentru combaterea larvelor insectelor de
disconfort.
• Acțiunea se va face cu produsul VECTOBAC WG, insecticid biologic din categoria biocide tip 18. pe baza de Bacillus Thuringiensis, în doză de 0,6 kg/ha. pe marginea cursurilor de ape, gropi gunoi și alte focare semnalate de către primării.
• PRODUSUL NU ESTE TOXIC PENTRU ALBINE, PEŞTI, VIETĂŢI ACVATICE SAU PLANTE ! De asemenea, produsul poate fi utilizat in zone în care există oameni, animale de companie, cai, șepteluri, păsări sau faună sălbatică.
• Dala și durata aplicării tratamentului:
12 IUNIE 2024 – 18 IUNIE 2024, dimineața, după ora 06:30. urmând ca în funcție de starea vremii să comunicăm cu 48 de ore înainte, ziua în care se va efectua tratamentul  în fiecare localitate, programarea inițială fiind prima zi a intervalului anunțat.

Vizualizare document Source