Primaria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a unui post vacant contractual de execuție de inspector de specialitate 1A la Serviciul Investitii și lucrări publice din cadrul Direcției Tehnice și de Investății.

Formulare

Source