În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Roman organizează la sediul instituţiei din Piața Roman Vodă, nr. 1, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Data publicatie 14.03.2024

Source