Primăria Roman anunţă organizarea în data de 07.08.2023, ora 10:00, proba scrisă a examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public încadrat în funcţie publică de nivel inferior, care a absolvit o formă de învăţământ superior şi căruia i-a fost aprobată cererea de înscriere la examen.

Formulare

Rezultate

Source