Directia de Asistenta Sociala organizează concursul de recrutare in vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional debutant, cu durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul financiar contabilitate.

Formulare

Source