Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul administrare Parc municipal și Formația administrare zonă de agrement parc ,,Zăvoi” din cadrul Direcției Servicii Edilitare astfel:
– 1 post muncitor necalificat treapta I, la Serviciul administrare Parc municipal;
– 1 post muncitor necalificat (paznic) treapta I, la Formația administrare zonă de agrement parc ,,Zăvoi”;

Formulare

Source