În baza art. IV, alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, primaria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a unui post vacant contractual de execuție de arhivar I la Biroul evidența persoanelor din cadrul Direcției Locale de Evidența Persoanelor Roman.

Formulare

Source