Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție de muncitor calificat treapta IV, cu normă întreagă în cadrul Direcției Servicii Edilitare, Serviciul administrare Parc municipal.

Formulare

Source