În vederea obţinerii Avizului pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pentru comercializarea produselor specifice Zilei de 1 noiembrie, comercianţii vor depune o solicitare scrisă la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12, ghișeele 8 și 9, în perioada  28.10-29.10.2021, actele necesare fiind:

– cerere tip obținută de la ghișeul 8 sau 9, camera 12. Cererile se vor înregistra în perioada 28.10.2021(toată ziua) și în data de 29.10.2021 până la ora 11.

– copie buletin de identitate, carte de identitate  sau copie act firma ( copie Certificat Unic de Înregistrare );

– certificatul verde – pentru persoana fizică sau pentru reprezentantul societății care ocupă domeniul public – și care atestă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Cov-2, precum și confirmarea ulterioară infectării cu virusul SARS-CoV-2 ( în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi de la infectare) conform prevederilor art. 11 pct. 2 din HG 1.130/22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Costurile pentru ocuparea domeniului public sunt: taxa de autorizare de 69 lei, a imprimatului de 6 lei și cea de ocupare a domeniului public de 0,1 lei/mp/zi, care trebuie achitate în momentul înregistrării cererilor, fără posibilitatea de restituire a acestor taxe.

Locațiile propuse sunt zona cimitirelor din municipiu, în perioada 30.10.2021 – 01.11.2021:

– Cimitir Calea Șagului-în față pe trotuar, maxim 10 solicitanți cu respectarea distanțării de 2 mp;

– Cimitir Calea Buziașului – în față pe trotuar, maxim 10 solicitanți cu respectarea distanțării de 2 mp;

– Cimitir Rusu Șirianu  – în față pe trotuar, maxim 8 solicitanți cu respectare distanțare 2 mp;

– Cimitir Stuparilor – în față pe trotuar, maxim 8 solicitanți cu respectare distantare 2 mp;

– Cimitir Calea Lipovei – în față pe trotuar, maxim 10 solicitanți cu respectare distanțare 2 mp;

– Cimitir str. Ovidiu Balea – în față pe trotuar, maxim 10 solicitanți cu respectare distanțare 2 mp;

– Cimitir Fabric/ str. Mătăsarilor – în față pe trotuar maxim 8 solicitanți cu respectare distantare 2 mp;          

– Cimitir Ghiroda/str. Cometei – în față pe trotuar maxim 5 solicitanți cu respectare distanțare 2 mp.

Se acordă o singură locație pentru fiecare solicitant care poate fi persoană fizică sau juridică pe o suprafață de 2 mp cu flori, coronițe, aranjamente florale, candele cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Solicitantii au obligația de a deține la locul de vânzare  Avizul pentru desfășurarea activității de comerț stradal, eliberat de Compartimentul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în aviz și certificatul verde pentru persoana fizica sau pentru reprezentantul societății care ocupă domeniul public. Încălcarea prevederilor legisației în vigoare atrage sancționarea contravențională a persoanei sau reprezentantului firmei, de către agenții constatatori și retragerea avizului.

Salubrizarea permanenta a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi ducând la retragerea avizului. Cedarea dreptului de folosință a amplasamentului duce la retragerea avizului și sancționarea contravențională a faptei. Activitatea comercială desfășurată  nu trebuie să perturbe circulația pietonală.

Direcția Autorizare și Control           

The post Autorizarea comercializării produselor specifice zilei de 1 noiembrie first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source