Anunț publicitar ADV1209036/19.04.2021 privind Servicii de reparație chiller, mentenanță circuit hidraulic distribuție clădire și pornire a sistemului de răcire chiller la clădire Incuboxx

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Servicii de reparație chiller, mentenanță circuit hidraulic distribuție clădire și pornire a sistemului de răcire chiller la clădire Incuboxx first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source