Anunț publicitar ADV1209005/20.04.2021 privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E – etapa I la Școala Gimnazială nr. 25”

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier: ”Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E – etapa I la Școala Gimnazială nr. 25” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source