Anunț publicitar nr. ADV1358775/20.04.2023 privind servicii de audit energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pt. proiectul ,, Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31,,

Caiet de sarcini

Formulare

The post Anunț publicitar nr. ADV1358775/20.04.2023 privind servicii de audit energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pt. proiectul ,, Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31,, first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source